Opleidingstrajecten 'T-Shaped Tester'


Info Support biedt u een .NET-versie of een Java-versie van dit traject met klassikale trainingen.


Gaat u als tester deel uitmaken van een zelfsturend team dan wordt meer van u verwacht. Info Support biedt een bijscholingstraject 'T-Shaped Tester'. Doelgroep zijn testers zonder programmeerervaring die User Interface testen willen leren schrijven en met moderne tools functionele specificaties kunnen opstellen. Lees meer over onze visie op de 'T-Shaped Tester'...

T-Shaped

In het verleden bestond een development-team uit specialisten: Testers, Developers, en Business Analisten hadden allemaal hun eigen taken. Onder invloed van Agile/Scrum zien we dat de teamleden niet langer pure specialisten zijn. In de moderne Agile/Scrum teams is er vooral behoefte aan T-shaped professionals.

Een T-shaped professional is expert op één gebied (de poot van de T) en vaardig op een aantal andere gebieden (de hoge horizontale streep van de T). De T-shaped professional kan zijn specialistische taken uitstekend uitvoeren en daarnaast ook de werkzaamheden die buiten zijn/haar expertise liggen. Een T-shaped tester, bijvoorbeeld, is natuurlijk expert op het gebied van testen. Daarnaast kan hij een beetje programmeren en dan met name op het gebied van test-automatisering. Verder kan hij zich bezighouden met het opstellen van specificaties.

Onder invloed van Continuous Delivery zien we dat het beroep van tester in steeds meer projecten een andere invulling krijgt. Niet langer ligt de nadruk op het handmatig testen van de functionaliteit. Dat is veel te tijdrovend. Bij Continuous Delivery willen we elke week, elke dag, of elk uur nieuwe functionaliteit in productie kunnen brengen. Dat betekent dat het team de hele applicatie elke week, elke dag of elk uur volledig moet kunnen testen. Alle functionaliteit moet automatisch getest kunnen worden. De taak van de tester is  een deel van deze automatische testen te schrijven. Programmeurs/developers schrijven het andere deel van de testen (in sommige teams zien we dat het verschil tussen tester en programmeur helemaal verdwijnt en verdelen ‘engineers’ hun tijd over beide taken).Testpiramide

In de testpiramide maken we onderscheid in tenminste drie verschillende soorten automatische testen: unittesten, integratietesten, user-interface-testen. De eerste twee worden traditioneel door programmeurs geschreven. De bovenste groep, de User interface testen, zijn traditioneel het domein van de testers.

Een T-shaped tester zal de vaardigheden moeten bezitten om deze User Interface Testen te automatiseren.

De overgang van handmatig testen naar geautomatiseerd testen is voor veel testers lastig. Leren programmeren is niet gemakkelijk en vaak ook niet echt nodig. Voor het schrijven van automatische User Interface testen is slechts kennis nodig van een beperkt aantal programmeerconcepten en een beperkte kennis van de programmeertaal.