Open Leercentrum

In het Open Leercentrum kunt u onder begeleiding van een van onze docenten oefenen met bepaalde leerstof. Deze bieden we in de vorm van hands-on labs en/of cases aan, maar als u zelf cases wilt aandragen, kan dat natuurlijk ook.

Het voordeel voor u is dat in het Open Leercentrum uw docenten dieper in kunnen gaan op specifieke vragen die u rondom de stof heeft en dat u met praktijkvoorbeelden of opdrachten gericht kunt oefenen. Ons Open Leercentrum biedt u de onderstaande studievormen.

Begeleide zelfstudie

Hierbij geeft u zelf aan welke onderwerpen u nader wilt bekijken. Uw docent zal u hierbij ondersteunen met praktische tips en/of opdrachten, die u zelfstandig kunt uitwerken. Daarna bespreekt hij met u de opdrachten.

Examentraining

Met een examentraining verhoogt u uw kans van slagen voor een examen aanzienlijk. U vertelt welk examen u wilt voorbereiden en een van onze (gecertificeerde) docenten begeleidt u. Hij ondersteunt u met tips en proefexamens en geeft uitgebreid uitleg over alle aspecten die in uw examen aan de orde kunnen komen.

Cases

Cases helpen u om goede afwegingen te maken rondom het ontwerp en de bouw van een complete applicatie, database of netwerk. Uw docent begeleidt u tijdens de cases en bespreekt met u de producten die u heeft gemaakt. Indien gewenst krijgt u een kant-en-klare uitwerking van uw docent mee.

Hands-on Labs

Dit zijn opdrachten die u helpen om u meer praktisch in de stof te verdiepen en zo de stof beter te beheersen. Alleen theoretische kennis is immers geen garantie dat u het geleerde ook in de praktijk kunt uitvoeren. Met de hands-on labs kunt u met specifieke producten praktisch oefenen.

Open Leercentrum Infrastructuur

Doorgangsgarantie, maximale flexibiliteit en keuze uit diverse leerstijlen. In het Open Leercentrum Infrastructuur bestudeert u onder begeleiding van een gecertificeerde Info Support trainer de lesstof van een Microsoft Infrastructuur training. We faciliteren een optimale leeromgeving en leerstijl die bij u past. Lees meer...