Hbo-leergang 'Continuous Delivery in Large and Complex Software Systems'

HBO-Leergang Top

Hbo-leergang aangeboden door Hogeschool Utrecht in samenwerking met Info Support (30 EC)

Het bouwen van grote, complexe softwaresystemen (denk aan de systemen van Netflix en Spotify) geeft veel uitdagingen. Hoe ontwikkelen we binnen tijd en budget, terwijl we het geheel niet goed kunnen overzien? Hoe voorkomen we bugs? Hoe zorgen we voor 24/7 beschikbaarheid? En dat alles terwijl we ervoor zorgen dat het systeem flexibel genoeg is om aan te kunnen passen aan een veranderende wereld en veranderende klantwensen?

Bij Info Support hebben we ervaren (en willen u dit graag leren) dat er een specifieke aanpak nodig is voor het succesvol bouwen van grote complexe softwaresystemen. In deze hbo-leergang ligt de focus op ontwikkelen in C# en .NET Core met Continuous Delivery.

Het doel is dat u in een kort-cyclisch proces steeds een klein stukje van het grote systeem van idee tot productie kunt te brengen. Belangrijk hierbij is dat de meeste stappen in het proces (build, test, deploy) geautomatiseerd kunnen worden. In deze leergang leert u hoe u zo’n groots project kunt realiseren. We kijken daarbij naar alle aspecten. U leert Scrum toepassen en werken onder een Micro Services Architecture. Hierbij krijgt u diepgaande kennis van C# en .NET Core. U wordt vaardig in Test Driven Development en leert de deployment te automatiseren.Programma bestaat uit twee blokken van elk ruim twee maanden met wekelijks klassikale bijeenkomsten op donderdag en vrijdag (overdag).

Blok 1
U leert om een (in potentie) grote applicatie van voorkant tot achterkant te bouwen. U krijgt diepgaande kennis van Test Driven Development, C# en .NET Core. Hierbij is aandacht voor software development op hoog professioneel niveau: hoe zorgen professionals ervoor dat projecten met hoge kwaliteit binnen tijd en budget opgeleverd worden? Daarnaast doet u ook basiskennis op van onderdelen om een groot systeem te kunnen realiseren, zoals Story Mapping, ASP .NET, MVC Core, Entity Framework en Docker.

Blok 2
Vervolgens gaat u de kennis uit blok 1 verdiepen. Er is aandacht voor architectuur en teamwerk. U leert werken met architectuurprincipes als Micro Services, CQRS, Event Driven Architecture, en Eventual Consistency. Zaken als schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en korte recoverytijden staan hierbij centraal. Doel van dit blok is dat u kennis en vaardigheden opdoet om met een serieus  developmentteam een Continuous Delivery proces op te zetten en daarmee een groot complex softwaresysteem te ontwikkelen met Azure DevOps, Blazor, MoQ, RabbitMQ, Gherkin/Specflow, en Kubernetes.

Pluspunten
• Officiële hbo-accreditatie en 30 EC;
• Wil je na deze leergang verder studeren? Dan kun je zonder vertraging doorstromen naar de (deeltijd) bachelor HBO-ICT;
• Geen losse cursussen en losstaande onderwerpen maar alle onderwerpen geïntegreerd in één traject;
• Praktijkgericht onderwijs, de werkwijze is gelijk aan ontwikkelteams in het bedrijfsleven;
• Topdocenten: specialisten uit het vakgebied;
• De laatste stand van de techniek.

Voor wie?
• U heeft een afgeronde HBO-I opleiding en wil up-to-date kennis en vaardigheden om aan de slag te kunnen gaan met systemen die impact maken
• U bent na een carrièreswitch enkele jaren succesvol werkzaam in de IT. Nu is het tijd om in deeltijd een erkend hbo-diploma te halen.
• Na een jarenlange carrière in de IT wilt u een inhaalslag maken richting moderne software development.


Klik hier voor meer informatie en/of registratie.

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 318 501119 of per mail: training.nl@infosupport.com

Logo HU en Info Support