Dienstverlening

Info Support biedt een breed aanbod openrooster IT-trainingen en -opleidingen maar soms is 'standaard' niet passend. Mensen verschillen, organisaties verschillen en doelstellingen verschillen, dus ook opleidingstrajecten kunnen verschillend zijn. Wij bepalen graag samen met u de vraag achter de vraag zodat de juiste training wordt gevolgd of een maatwerkpakket kan worden samengesteld.

Er zijn verschillende redenen waarom er behoefte kan zijn aan maatwerk. Bijvoorbeeld omdat u of uw medewerker al veel kennis heeft en eigenlijk alleen behoefte heeft aan specifieke onderdelen van diverse trainingen. Of uw wilt dat de opgedane kennis direct zo concreet mogelijk aan kan sluiten bij uw situatie. Wij bieden hiervoor onder meer de volgende mogelijkheden.

(In)Companytraining

Stem vorm en inhoud af op uw situatie en behoefte. De ultieme vorm van maatwerk: eigen onderwerpen, eigen tempo, eigen locatie. Lees meer over (in)companytraining

Skills Assessment

Bepaal het individuele leertraject van ist naar soll. Wij werken met ons Skills and Knowlegde Framework, gebaseerd op de IST-SOLL methodiek om individuele leertrajecten op maat te maken. Deze methodiek is bedoeld om te bepalen welke kennis er al is en welke route per individu afgelegd dient te worden om bij een gewenst kennisniveau te komen.
Lees meer over over de mogelijkheden van Skills Assessment.

Open Leercentrum

 In eigen tempo met praktijkcases aan de slag. Onder begeleiding van een Info Supporttrainer oefent u met bepaalde leerstof. Daarbij maakt u gebruik van standaard hands-on labs of eigen ingebrachte praktijkcases.
Lees meer over over de mogelijkheden van ons Open Leercentrum.

Ask-the-Expert

Een training biedt niet altijd uitkomst. Soms is er al veel kennis en ervaring maar zijn er toch nog vragen. In zo’n geval is het prettig als een groep ontwikkelaars de mogelijkheid krijgt die vragen nog eens aan een trainer voor te leggen. Ask-the-Expert geeft dan uitkomst: een ervaren trainer die langskomt en op al die vragen een antwoord heeft. Lees meer over Ask-the-Expert.

Kennisprofielen

Een kennisprofiel is een beschrijving van een bepaalde rol zoals die binnen een project uitgevoerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld een Developer J2EE of een Ontwerper .NET). In zo’n profiel wordt een beschrijving van de rol gegeven, wordt aangegeven welke kennis en ervaring noodzakelijk is om deze rol in te kunnen vullen en wordt aangegeven welke trainingen kunnen helpen bij het opdoen van deze kennis en ervaring. Lees meer over Kennisprofielen.

Master Key Business Card

Wanneer de kennisbehoefte binnen uw organisatie een traject van meerdere trainingen vereist, kunt u kiezen voor één van de Master Key Business Cards van Info Support, onze strippenkaart voor opleidingen. Met een Master Key Business Card kunt u, tegen een vast laag tarief per dag, een jaar lang kiezen uit de ruim 300 trainingen die Info Support in haar open rooster aanbiedt. Mocht de trainingbehoefte gedurende deze periode veranderen dan kan de kaart dus ook voor onze andere trainingen worden ingezet. Lees meer over de Master Key Card.