Leertraject

Kennisprofielen

Een kennisprofiel is een beschrijving van een bepaalde rol zoals die binnen een project uitgevoerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld een Developer .NET of een Data Scientist).

In zo’n profiel wordt een beschrijving van de rol gegeven, wordt aangegeven welke kennis en ervaring noodzakelijk is om deze rol in te kunnen vullen en wordt aangegeven welke trainingen kunnen helpen bij het opdoen van deze kennis en ervaring. Omdat de specifieke invulling van een rol per organisatie verschillend is, wordt er meestal een specifieke beschrijving gemaakt voor een organisatie, of zelfs voor een afdeling binnen die organisatie. Er is wel een aantal rollen te benoemen die in één of andere vorm in iedere organisatie terug te vinden zijn.

Ondersteuning bij het bepalen van kennisprofielen

Bij het opstellen van functieprofielen van uw IT-medewerkers kunnen docenten van het Kenniscentrum ondersteuning bieden. Dit kan op afdelingsniveau of op projectniveau. In onderling overleg wordt vastgelegd welke technische kennis voor een specifieke functie noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een projectleider, beheerder, ontwikkelaar of een architect.

Op basis van dit gesprek komt er per functie een kennisprofiel op papier. Indien gewenst vullen we dit aan met een overzicht van trainingen waarmee deze kennis kan worden opgedaan.