Mobile Development

De wereld wordt steeds mobieler. Tijd kost geld, dus gegevens moeten overal en altijd toegankelijk zijn. Liefst zo laagdrempelig mogelijk via een tablet of telefoon. Dat beperkt zich allang niet meer tot alleen toegang tot e-mail, maar ook tot administratieve applicaties en IT-systemen. Softwareontwikkeling van mobiele applicaties wordt dan ook steeds belangrijker.