Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint is een platform dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatieuitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet gebeurt. Een belangrijk concept daarbij zijn de libraries, waar documenten kunnen worden opgeslagen, verrijkt worden met metadata en voorzien van versiebeheer.