Data Solutions

Het werkveld van Data Solutions wordt steeds groter en complexer. Het omvat vele gebieden zoals Big Data, Data Warehouses, Data Science, Business Intelligence, Data Analytics en Visualization & Discovery.

Overview

Big Data and NoSQL

Data Modeling

Data Science

Managed Business Intelligence

Microsoft Azure

Querying Databases

Self-Service Business Intelligence

SQL Server Development and Administration

.NET Data Access Development

Apache Kafka

Privacy en Ethiek

Op aanvraag