Big Data

Get ready for Big Data

De term waar iedereen over spreekt, maar wat betekent het eigenlijk? Een eenduidige definitie hebben we nog niet weten te vormen, wel worden we het er met elkaar steeds meer over eens dat het bij Big Data niet gaat om de exacte hoeveelheid data, maar om een continue ontwikkeling in de toenemende hoeveelheid data en de mogelijke toepassingen ervan.

De toenemende populariteit en inzetbaarheid van Big Data wordt gedreven door 2 interessante componenten. Enerzijds maakt steeds geavanceerdere soft- en hardware het mogelijk om meer data vanuit verschillende bronnen te verzamelen, bewaren en verwerken en anderzijds drijft alsmaar toenemende rekenkracht en intelligentie de mogelijkheid om in deze data nieuwe verbanden, mogelijkheden en informatie te ontdekken.

Eerder genoemde componenten leiden tot nieuwe toepassingen. Waar data voorheen het resultaat was van onze inspanningen in tijd, energie en geld, vormt het tegenwoordig de basis om te bepalen waar we onze tijd, energie en geld aan gaan besteden. Big Data stelt ons in staat vooruit en daardoor betere beslissingen te nemen.

Meer weten over Big Data?
Neem dan een kijkje op onze blogsite, waar veel
achtergrondinformatie is te vinden; zoals blogposts, het whitepaper en vakartikelen.

Word Big Data expert!

Wilt u ook aan de slag met Big Data, maar weet u nog niet hoe of waar te beginnen? Ons Kenniscentrum helpt u graag op weg! Onderstaand schema geeft een overview van diverse trainingen en workshops die u klaarstomen tot big data expert. Natuurlijk kunnen wij u ook voorzien van een advies op maat. Neem daarom contact met ons op via telefoonnummer 0318-501119. 

Big Data en NoSQL trainingen