Ask-the-Expert

Efficiënter opleiden door te focussen op hiaten in de kennis

Een training biedt niet altijd uitkomst. Soms is er al veel kennis en ervaring maar zijn er toch nog vragen. In zo’n geval is het prettig als een groep ontwikkelaars de mogelijkheid krijgt die vragen nog eens aan een trainer voor te leggen. Ask-the-Expert geeft dan uitkomst: een ervaren trainer die langskomt en op al die vragen een antwoord heeft.

Voordelen van Ask-the-Expert:

  • Specifieke gaten in kennis worden opgevuld.
  • Efficiënte manier van trainen.

Trainer op locatie

Ask-the-Expert is een opleidingsmethode waarbij een trainer bij u op locatie langskomt om specifieke vragen van uw medewerkers te beantwoorden, toegespitst op uw praktijk. Deze methode is in de geschetste situaties een veel efficiëntere dan het volgen van een meerdaagse training. Vaak is één dagdeel of één dag voldoende om alle vragen die leven bij een groep ontwikkelaars te beantwoorden en kan men daarna weer enthousiast aan de slag met de nieuw opgedane kennis.

Ask-the-Expert is in feite de ultieme vorm van maatwerk, maar op een laagdrempelige en efficiënte manier. Wilt u meer weten over deze manier van opleiden? Neemt u dan contact met ons op!