Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Inschrijven Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Info Support Cursuscode
INOO
Leverancier
Info Support
Duur
1 dagen

Kennismaking met objectoriëntatie en component based development

Cursusbeschrijving

U krijgt een inleiding in de belangrijkste principes van objectgeoriënteerd ontwikkelen en component based development. U maakt uitgebreid kennis met kernbegrippen zoals encapsulation, inheritance en polymorfisme. Ook leert u over de verbanden tussen de twee methoden. Tijdens een eenvoudige praktijkopdracht maakt u zelf een objectgeoriënteerd ontwerp. Aan het einde van de training hebt u enig begrip van de voordelen van objectoriëntatie
en component based development en kent u de belangrijkste termen uit de
objectoriëntatie (inheritance, encapsulation, polymorfisme).

Doelgroep

  • Ontwikkelaar

Cursusinhoud

  • Object Orientatie vanuit historisch perspectief
  • Object Orientatie: terminologie en gebruik
  • Component Based Development: wat is het, waar gebruik je het en wanneer

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Tarief

€ 515,00 per persoon.

Cursusdata en locaties

Startdatum Locatie Inschrijven
22 april 2014 Veenendaal inschrijven
23 april 2014 Mechelen (België) inschrijven
2 juli 2014 Utrecht inschrijven

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Cursusmateriaal

  • Door ons zelf ontwikkeld materiaal bestaande uit slides en een eenvoudige praktische opdracht

Vervolgcursussen

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Inschrijven
Info Support Cursuscode
INOO
Leverancier
Info Support

Inschrijven Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Info Support Course code
INOO
Supplier
Info Support
Length
1 days

An overview of Object Orientation and Component Based Development

Course outline

In this course the main principles of Object Orientation and Component Based Development are explained. Object Orientation is approached from an historical perspective and the most important topics are covered, like encapsulation, inheritance, polymorphism etc. Then the relationship between Object Orientation and Component Based Development is discussed. There is a simple practical exercise in which students make a simple Object Oriented design.
At the end of the course students will have some understanding of the benefits of Object Orientation and CBD and they will be able to understand the most important terms (inheritance, encapsulation, polymorphism)

Target Audience

  • Developer

Course Contents

  • Object Orientation from an historical perspective
  • Object Orientation: terminology and use
  • Component Based Development, what, why and when

Course prerequisites

No knowledge prior to the course is required

Price

€ 515.00 per person.

Course dates and locations

Startdate Location Register
22 April 2014 Veenendaal register
23 April 2014 Mechelen (Belgium) register
2 July 2014 Utrecht register

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

Course material

  • Our own development coursematerials, consisting of slides and a simple practical exercise

Follow up courses

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com

Introduction to Object Orientation and Component Based Development

Inschrijven
Info Support Course code
INOO
Supplier
Info Support